മുഖ്യമന്ത്രി: ശ്രീ. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ

(18 മെയ്, 2006 - 14 മെയ് 2011 )    

 

ശ്രീ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ

 മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

ആഭ്യന്തരം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം(2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ എം എ ബേബി

വിദ്യാഭ്യാസം സാംസ്കാരികം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ പി.കെ. ഗുരുദാസൻ

തൊഴിൽ (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ

ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ഡോ. തോമസ് ഐസക്

ധനകാര്യം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ എ.കെ. ബാലൻ

വൈദ്യുതി (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ എം.വിജയകുമാർ

നിയമം, പാർലമെന്ററി കാര്യങ്ങൾ, കായികം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ എസ് ശർമ്മ

ഫിഷറീസ്(2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ എളമരം കരീം

വ്യവസായം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ ജി സുധാകരൻ

സഹകരണം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ സി ദിവാകരൻ

ഭക്ഷ്യം സിവിൽ സപ്ലൈസ് (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ കെ.പി. രാജേന്ദ്രൻ

റവന്യൂ (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം

വനം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ

കൃഷി (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ മാത്യു.ടി.തോമസ്

​ഗതാ​ഗതം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു) (2009 മാർച്ച് 20-ന് രാജിവച്ചു)

ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ്

മരാമത്ത് (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു) (2006 സെപ്റ്റംബർ 4-ന് രാജിവച്ചു)(2009 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു) (2010 ഏപ്രിൽ 30-ന് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു)

ശ്രീ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ

ജലസേചനം (2006 മെയ് 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ ടി.യു. കുരുവിള

മരാമത്ത് (2006 സെപ്റ്റംബർ 15-ന് ചുമതലയേറ്റു) (2007 സെപ്റ്റംബർ 4-ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ്

മരാമത്ത് (2007 ഒക്ടോബർ 18-ന് ചുമതലയേറ്റു)(2009 ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് രാജിവച്ചു)

ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ

ദേവസ്വം (2009 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ ജോസ് തെറ്റയിൽ

​ഗതാ​ഗതം (2009 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ വി.സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള

തുറമുഖം, യുവജനകാര്യം (2010 ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് ചുമതലയേറ്റു)

 

                                                                                                                    

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 12-07-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 839

sitelisthead