കേരള മന്ത്രിസഭ 1957 മുതൽ - 10-ാം കേരളമന്ത്രിസഭ

മുഖ്യമന്ത്രി : ശ്രീ. ഇ.കെ നയനാർ
(20 മെയ് 1996  - 2001)                                             
                                                                  

ശ്രീ. ഇ.കെ നയനാർ

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ. ബേബി ജോൺ

ജലസേചനം, തൊഴിൽ (7 ജനുവരി 1998ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

ഭക്ഷ്യം,ടൂറിസം,തൊഴിൽ

ശ്രീ. കെ.ഇ ഇസ്മയിൽ

റവന്യൂ

ശ്രീ.പി.ജെ. ജോസഫ് 

വിദ്യാഭ്യാസം,മരാമത്ത്

ശ്രീ.കൃഷ്ണൻ കണി‌യാംപറമ്പിൽ 

കൃഷി (9 ജൂൺ 1997ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പാലൊളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി

തദ്ദേശഭരണം

ശ്രീ.കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ 

പിന്നാക്ക, പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം

ശ്രീ. വി.കെ. രാജൻ

കൃഷി (29 മെയ് 1997ന് അന്തരിച്ചു)

ശ്രീ.ടി.കെ രാമകൃഷ്ണൻ

മത്സ്യബന്ധനവും ഗ്രാമവികസനവും

ശ്രീ. പി.ആർ കുറുപ്പ്‌‌

വനം,​ഗതാ​ഗതം (11 ജനുവരി 1999ന് രാജിവെച്ചു)

ഡോ. നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ 

വനം,​ഗതാ​ഗതം (1999 ജനുവരി 20-ന് ചുമതലയേറ്റു, 2000 ഫെബ്രുവരി 13-ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. എ.സി ഷൺമുഖ ദാസ്‌

ആരോ​ഗ്യം,സ്പോർട്സ് (2000 ജനുവരി 19-ന് രാജിവച്ചു)

ശ്രീ. ടി.ശിവദാസ മേനോൻ

ധനകാര്യം

ശ്രീ. സുശീല ഗോപാലൻ

വ്യവസായം,സാമൂഹ്യക്ഷേമം

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

വൈദ്യുതി, സഹകരണം (1998 ഒക്ടോബർ 19-ന് രാജിവച്ചു)

ശ്രീ. വി.പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള

ജലസേചനം, തൊഴിൽ (1998 ജനുവരി 7-ന് ചുമതലയേറ്റു )

ശ്രീ. സി.കെ. നാണു

വനം,ഗതാഗതം (2000 ഫെബ്രുവരി 17-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. എസ് ശർമ്മ

വൈദ്യുതി സഹകരണം (1998 ഒക്ടോബർ 25-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. വി.സി. കബീർ

ആരോ​ഗ്യം,സ്പോർട്സ് (2000 ജനുവരി 19-ന് ചുമതലയേറ്റു)

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 12-07-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 732

sitelisthead