കേരള മന്ത്രിസഭ 1957 മുതൽ - 7-ാം കേരള മന്ത്രിസഭ

മുഖ്യമന്ത്രി: ശ്രീ.കെ. കരുണാകരൻ

(24 മെയ് 1982 - 25 മാർച്ച് 1987*)

ശ്രീ. കെ. കരുണാരൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ

ഡെ.മുഖ്യമന്ത്രി (28 സെപ്റ്റംബർ 1983ന് അന്തരിച്ചു) 

ശ്രീ. കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ 

ഗതാ​ഗതം(29 ആ​ഗസ്റ്റ് 1983ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.എം.പി. ​ഗം​ഗാധരൻ

ജലസേചനം (12 മാർച്ച് 1986ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. സി.വി. പദ്മരാജൻ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് (29 ആ​ഗസ്റ്റ് 1983ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. സിറിയക് ജോൺ

കൃഷി (29 ആ​ഗസ്റ്റ് 1983ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.കെ.പി. നൂറുദ്ദീൻ

വനം

ശ്രീ.വയലാർ രവി

ആഭ്യന്തരം (24 മെയ് 1986ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. ഇ. അഹമ്മദ്  

വ്യവസായം

ശ്രീ.യു.എ. ബീരാൻ

ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ്

ശ്രീ.ടി.എം. ജേക്കബ്

വിദ്യാഭ്യാസം

ശ്രീ.പി.ജെ. ജോസഫ്

റവന്യൂ

ശ്രീ. ആർ. ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള

വൈദ്യുതി (4 ജൂൺ 1985ന് രാജിവെച്ചു, 25 മെയ് 1986ന് വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു

ശ്രീ.കെ.എം. മാണി

ധനകാര്യം,നിയമം

ശ്രീമതി. എം.കമലം

കോർപറേഷൻ

ശ്രീ.കെ.ജി.ആർ. കർത്ത

ആരോ​ഗ്യം (29 ആ​ഗസ്റ്റ് 1983ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. എൻ. ശ്രീനിവാസൻ

എക്സൈസ് (30 മെയ് 1986ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.കെ. ശിവദാസൻ 

തൊഴിൽ 

ശ്രീ.സി.എം. സുന്ദരം

തദ്ദേശഭരണം

ശ്രീ.എ.എൽ ജേക്കബ്

കൃഷി (1 സെപ്റ്റംബർ 1983ന് ചുമതലയേറ്റു) 

ശ്രീ.എൻ. സുന്ദരൻ നാടാർ 

​ഗതാ​ഗതം (1 സെപ്റ്റംബർ 1983ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.കെ. വേലായുധൻ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് (1 സെപ്റ്റംബർ 1983ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ.പി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ

ആരോ​ഗ്യം (1 സെപ്റ്റംബർ 1983ന് ചുമതലയേറ്റു, 29 മെയ് 1985ന് രാജിവെച്ചു)

കെ. അവുക്കാദർക്കുട്ടി നഹ

ഡെ.മുഖ്യമന്ത്രി (24 ഒക്ടോബർ 1983ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.തച്ചാണ്ടി പ്രഭാകരൻ

ധനകാര്യം (5 ജൂൺ 1986ന് ചുമതലയേറ്റു, 5 മാർച്ച് 1987ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.രമേശ് ചെന്നിത്തല

റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്(5 ജൂൺ 1986ന് ചുമതലയേറ്റു)

*25 മാർച്ച് 1987ന് രാജി സ്വീകരിച്ചു. , ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.                                                                     

 

                                                                                                   

 

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 04-04-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 729

sitelisthead