ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ

കേരള അബ്കാരി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്


 
പി.എച്ച്. റോഡ്
ചാല ബസാർ
ചാല
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695036
ഫോൺ: 0471-2460397
ഇ-മെയിൽ: abkari.worker@gmail.com
കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്ക്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കമ്മിറ്റി
 
മോനി മന്ദിരം
ടിസി നമ്പർ 26/580 (1)
സെറ- 24
പ്രസ് ക്ലബിന് പിന്നിൽ,
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471- 2320232
ഫാക്സ്: 0471- 2320232
കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
 
തൃശൂർ -4
ഫോൺ: 0487- 2386871
ഫാക്സ്: 0487- 2386871
കേരള സംസ്ഥാന അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്


 
സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അനെക്സ്
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471 - 2342433 (ഒ)
ഇ-മെയിൽ ഐഡി - awwfkerala@gmail.com
കേരള മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് ജയം ബിൽഡിംഗ്, MWRA
മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ്
കൊല്ലം -691001
ഫോൺ: 0474-2742818, 2741288
ഫാക്സ്: 0474-2749334
ഇമെയിൽ: motor.worker@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kmtwwfb.org
കേരള ഓട്ടോറിക്ഷ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
 
ജയം ബിൽഡിംഗ്, MWRA
മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ്
കൊല്ലം -691001
ഫോൺ: 0474-2742818, 2741288
ഫാക്സ്: 0474-2749334
ഇമെയിൽ: motor.worker@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kmtwwfb.org
കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 
അങ്കമാലി സൗത്ത് പി.ഒ.,
എറണാകുളം (ജില്ല)
ഫോൺ: 0484- 2454443
കേരള ബീഡി, സിഗാർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്  വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
എസ്പി‌സി‌എ റോഡ്
കണ്ണൂർ
ഫോൺ: 0497- 2706133
കേരളാ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ്
 
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471- 2337941/2337943
ഫാക്സ്: 0471- 2337944
ഇമെയിൽ: kbocwwboard@gmail.com
കേരളാ കശുവണ്ടി വർക്കേഴ്സ് റിലീഫ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം
 
മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ്, കൊല്ലം -691 001
ഫോൺ: 0474-2743469
ഇ-മെയിൽ: chiefofficecashew@gmail.com
കേരള കയർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, ആലപ്പുഴ


 
ഹെഡ് ഓഫീസ് ആലപ്പുഴ, 688007
ഫോൺ: 0477 2251577, 2251499
ഫാക്സ്: 0477-2251577
ഇ-മെയിൽ: cekcwwfb@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: www. keralacoirwwfb.org
കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 
ഗാന്ധാരി അമ്മൻ കോവിൽ റോഡ്
സ്റ്റാച്യു
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ഫോൺ: 0471-2327727, 2327616
ഫാക്സ്: 0471-2327727
ഇ-മെയിൽ: kcdwfb@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kcdwfb.com
കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
ഫോൺ: 0471- 2723671
ഫാക്സ്: 0471- 2723671
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്


 
വഞ്ചിയൂർ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 35
ഫോൺ: 0471 2472118
കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 
അയ്യപ്പ നഗർ
പൂങ്കുന്നം
തൃശ്ശൂർ
ഫോൺ: 0487- 2383088, 2325483
ഫാക്സ്: 0487- 2383053
ഇ-മെയിൽ: matsyaboard@gmail.com
കേരള കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 
തളിക്കാവ്, കണ്ണൂർ -670 001
ഫോൺ: 0497-2702995
ഇ-മെയിൽ: handloom.worker@gmail.com
കേരള ഹെഡ്‌ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്


 
പി. ബി. നമ്പർ 2017
എസ്സ് ആർ എം റോഡ്
എറണാകുളം
കൊച്ചി -18
ഫോൺ: 0484- 2401448/2401990
ഫാക്സ്: 0484- 2400644
ഇ-മെയിൽ: khwwb.org
കേരള ജ്വല്ലറി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്
 
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471- 2574651
കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
 
നാലുമുക്ക്
ഉപ്പിടാംമൂട്
വഞ്ചിയൂർ
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം 695035
ഫോൺ: 0471 247 0443
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kkvib.org
കേരള ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്


 
അംബുജവിലാസം റോഡ്
വഞ്ചിയൂർ
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം 695035
ഫോൺ: 0471 2463769
കേരള മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം
 
ഹരിശ്രീ കെട്ടിടം
കൊച്ചുപ്ലാമൂട്
കൊല്ലം -691 001
ഫോൺ: 0474-2742818 / 2749334
വെബ്‌സൈറ്റ് : www.kmtwwfb.org
കേരള റേഷൻ ഡീലർ ക്ഷേമനിധി
 
ടിസി 25/1956
ദേശാഭിമാനി റോഡ്
മാഞ്ഞാലിക്കുളം
തിരുവനന്തപുരം -01
ഫോൺ: 0471-2336181
കേരള ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ക്ഷേമ സൊസൈറ്റി


 
തൈക്കാട് പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം -695 003
ഫോൺ: 0471-2722064
കേരള ഷോപ്പ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
 
ഒന്നാം നില
വഞ്ചിയൂർ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം -695 035
ഫോൺ: 0471-2572507 0471-2572507
വെബ്‌സൈറ്റ് :www.peedika.kerala.gov.in
കേരള ചെറുകിട പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
 
ആസാദ് ലെയ്ൻ
തിരുനക്കര
ഫോൺ: 0481-2566672
ഇ-മെയിൽ: cipkottayam@gmail.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്


 
കല നിവാസ്
ടി.സി നമ്പർ 27 / 156,157
ആയുർവേദ കോളേജിന് സമീപം
കുന്നുമ്പുറം
പി.ബി നമ്പർ 85
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ഇമെയിൽ - kscepb@gmail.com
ഫോൺ: 0471 2475681
വെബ്‌സൈറ്റ് : www.kscepb.com
കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ ബോർഡ്
 
പി. ബി. നമ്പർ: 112
മൂന്നാം നില
കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ്
ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ
തിരുവനന്തപുരം- 695001
ഫോൺ: 0471- 2460339, 2475730
ഇ-മെയിൽ: secretary.kscewb.tvm@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : www.kscewb.kerala.gov.in
കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
 
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2720071
ഇ-മെയിൽ: kcwbkerala@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : cwb.kerala.gov.in
കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് 
കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
ഫോൺ: 0471 2326662
വെബ്‌സൈറ്റ് : kslaswfb.com
കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡ് കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡ്
ഫോൺ: 0471 2331685

 
കേരള ടെയ്‌ലറിങ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം
 
കേരള ടെയ്‌ലറിങ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം
റ്റി സി നമ്പർ. 2447, സി. ആർ. കോംപ്ലക്സ്
ഭാവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്
പട്ടം, പട്ടം പാലസ് പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ: 0471- 2448791, 0471-2448592
വെബ്‌സൈറ്റ് :tailorwelfare.in
കേരള റ്റോടി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
 
കേരള റ്റോടി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2448093, 0471-2442287
ഇ-മെയിൽ:ktwwfboard.tvm@gmail.com
കേരള ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്

 
കേരള ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്
തൈക്കാട് , തിരുവനന്തപുരം -14
ഫോൺ: 0471- 2474049, 2474054.
കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ്
 
കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ്
നോർക്ക സെന്റർ (രണ്ടാം നില),
ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് സമീപം, തൈക്കാട് പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695 014
ഫോൺ: +91 471 278 5500
ഫാക്സ്: +91 471 278 5501
ഇ-മെയിൽ: info@pravasiwelffund.org
വെബ്‌സൈറ്റ് : pravasikerala.org

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 06-01-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 263

sitelisthead