വികസന അതോറിറ്റികൾ 

സംസ്ഥാനത്തെ വികസന അതോറിറ്റികളുടെ അഡ്രസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക രൂപത്തിൽ ചുവടെ

തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റി (ട്രിഡ)


തിരുവനന്തപുരം ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അഥോറിറ്റി (ട്രിഡ)
ജയാ മാന്‍ഷൻ
വഴുതക്കാട്
ശാസ്തമംഗലം പിഒ,
തിരുവനന്തപുരം-695 010.

ഫോൺ: 0471-2728671, 0471-2726515

ഇ-മെയിൽ: kcvikraman7369@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : https://www.trida.kerala.gov.in

ഗ്രേറ്റര്‍ കൊച്ചിന്‍ വികസന അതോറിറ്റി (ജിസിഡിഎ)

ഗ്രേറ്റര്‍ കൊച്ചിന്‍ ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അഥോറിറ്റി (ജി സി ഡി എ)
പിബി നമ്പര്‍-2012
കൊച്ചി - 682020

ഫോൺ: 0484-2205061
ഇമെയിൽ: gcdaonline@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.gcda.Kerala.gov.in

ഗോശ്രീ ഐലന്റ് വികസന അതോറിറ്റി (ജി ഐ ഡി എ)
 

ഗോശ്രീ ഐലന്റ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അഥോറിറ്റി (ജി ഐ ഡി എ)
പാര്‍ക്ക് അവന്യൂ,
ഓള്‍ഡ് കളക്ടറേറ്റ് കാമ്പസ്,
കൊച്ചി - 682011
ഫോൺ: 0484- 2423001 

ഇ-മെയിൽ: gida_ekm@yahoo.com

വെബ്‌സൈറ്റ്: www.gidakerala.in

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 08-04-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 259

sitelisthead