സാംസ്‌കാരിക കേരളം

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന കേരളം  പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതികളുടെയും സമ്പന്നമായ കലാരൂപങ്ങളുടെയും നാടാണ്. ഉത്സവങ്ങൾ, കല, സംഗീതം, നൃത്തം, ആയുർവ്വേദം മതപരമായ വൈവിധ്യം എന്നിവയിലൂടെ സമ്പന്നമായ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം  പ്രശസ്തമാണ്. പുരോഗമന സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ പുരോഗമന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായ വിപുലമായ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. 

സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ അർപ്പണബോധം കേരള സമൂഹത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.കേരളത്തിന്റെ  നവോത്ഥാന ചുവടുകളിൽ കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഒരു പുരോഗമന സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ പുരോഗമന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായ  മഹത്തായ സാംസ്കാരിക  പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്.

സാംസ്‌കാരിക  വകുപ്പ് 

സംസ്ഥനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സാംസ്‌കാരികകാര്യവകുപ്പ്‌. സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയൂം സാംസ്‌കാരിക തലത്തിലുള്ള വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ ഈ വകുപ്പിന്റെ  കീഴിൽ  സാംസ്കാരിക ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ്.സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപ്പാക്കിവരുന്നു. 

കേരളത്തിന്റെ സാംസകാരിക ചരിത്രം സംരക്ഷിക്കപെടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപ്പാക്കിവരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനുള്ള ചുമതല ഡയറക്ടറേറ്റിനുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച്, കലാകാരന്മാർക്കും അന്തരിച്ച പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ആശ്രിതർക്കും പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത സർഗ്ഗാത്മക പരിപാടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്‌കാര ഡയറക്ടറേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാർഷിക ഗ്രാന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സൗത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.

https://culturedirectorate.kerala.gov.in/

സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ 

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 

കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി

കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമി

കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ

ഭാരത് ഭവൻ

വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവൻ

കേരള കലാമണ്ഡലം

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം

ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം & ഡാൻസ് മ്യൂസിയം

തകഴി മ്യൂസിയവും സ്മൃതിമണ്ഡപവും

മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകം

ഉണ്ണായിവാരിയർ സ്മാരക ആർട്ട് ഗാലറി

മഹാകവി ഉള്ളൂർ സ്മാരകം

മഹാകവി പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരക കലാ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം

കണ്ണസമരകം, നിരണം

ചെറുകാട് സ്മാരക ട്രസ്റ്റ്

എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ സ്മാരകം

കുമാരനാശാൻ നാഷണൽ കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കേരള ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം

തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് & റിസർച്ച് സെന്റർ

മലയാളം മിഷൻ

വാസ്തു വിദ്യ ഗുരുകുലം: ART ഗാലറി

കേരള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ, കായിക്കര

മാർഗി

ഷട്കാല ഗോവിന്ദ മാരാർ സ്മാരക കലാസമിതി

പ്രൊഫസർ എൻ.കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം, തിരുവനന്തപുരം

കേരള സംസ്ഥാന ജവഹർ ബാലഭവൻ
0471 231 6477

സാംസ്‌കാരികകാര്യവകുപ്പ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 22-11-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 32

sitelisthead