ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ

സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ അഡ്രസ്സ്, ഫോൺ നമ്പർ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക രൂപത്തിൽ ചുവടെ

പേരും പദവിയും ഓഫീസ് മൊബൈൽ റെസിഡൻസ് ഫാക്സ് 

കേരള അബ്കാരി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

ആര്യശാല, തിരുവനന്തപുരം

കെ എസ് സുനിൽ കുമാർ  - ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ - abkari.workers@gmail.com
0471 - 2460667 9447728289   0471 -2460667
ബിജു ബാലൻ - മുഖ്യ ക്ഷേമനിധി ഇൻസ്ട്രക്ടർ 0471 - 2460667 9747042403   0471-2460667

കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്ക്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കമ്മിറ്റി

മോണിമന്ദിരം, പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് പിന്നിൽ, തിരുവനന്തപുരം-24

മദനകുമാർ എസ്.ആർ

സെക്രട്ടറി

ഇ-മെയിൽ -kacwfctvpm@gmail.com

0471-2320232 9895388300    

കേരള അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി ട്രസ്റ്റി കമ്മിറ്റി

കൊച്ചി-31

അഡ്വ. ജോസഫ് ജോൺ

സെക്രട്ടറി

0484-3393810 9446131780    

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

തൃശൂർ - 4

എൻ.ചന്ദ്രൻ
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ: agri.workers@gmail.com
0487-2386871 9447882888    

കെ എസ് മുഹമ്മദ് സിയാദ്

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0487-2386871 9446211284    

കേരള സംസ്ഥാന അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്

പൂജപ്പുര പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-12

പ്രസന്നകുമാരി

ചെയർപേഴ്സൺ

ഇ-മെയിൽ: awwfkerala@gmail.com

0471-2342433 8078919381    

കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി, തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

അങ്കമാലി സൗത്ത് പി.ഒ.,പിൻ-683 573
 

ചാണ്ടി പി.അലക്സാണ്ടർ
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ: bamboo.workers@gmail.com
0484-2454443 7306607105    

യമുന വി.പി.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0484-2454443 9745117811    

കേരള ബീഡി, സിഗാർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് 

എസ്പിസിഎ റോഡ്, കണ്ണൂർ-670 002

കെ.പി.സഹദേവൻ

ചെയർമാൻ

0497-2706133 9447710072    

കേരളാ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ്

നിർമ്മൺ ഭവൻ, മേട്ടുകട, തൈക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 014

വി.ശശികുമാർ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: kbocwwboard@gmail.com

0471-2337941

0471-2337942

9446252001    

കേരളാ കശുവണ്ടി വർക്കേഴ്സ് റിലീഫ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം

മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ്, കൊല്ലം-691 001

കെ.സുഭഗൻ

ചെയർമാൻ

0474-2743469 9446787751    

എ.ബിന്ദു

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

ഇ-മെയിൽ: chiefofficecashew@gmail.com

0474-2743469 9605585285    

കേരള കയർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

ആലപ്പുഴ-688 001

വെബ്‌സൈറ്റ്: www.keralacoirwwfb.org

കെ.കെ.ഗണേശൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: cekcwwfb@gmail.com

0477-2261740 9447567653 04829-276065  

മഞ്ജു എം

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0477-2251499 9446504524 9446345229  

കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

T.C.25/357(4), ഗാന്ധാരി അമ്മൻ കോവിൽ റോഡ്, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം-695 001

വെബ്സൈറ്റ്: www.kcdwfb.com

സി.കെ.ശശീന്ദ്രൻ (മുൻ എംഎൽഎ)

വൈസ് ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: kcdwfb@gmail.com

0471-232772

0471-2327656

9446891227    

കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം-4

വി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: cru.kdfwf@kerala.gov.in

0471-2723671 9961963666    

കേരള ഡോക്യുമെൻ്റ് റൈറ്റേഴ്‌സ് സ്‌ക്രൈബ്‌സ് ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

വഞ്ചിയൂർ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-35

പി.കെ.സാജൻകുമാർ

സെക്രട്ടറി

ഇ-മെയിൽ: secy.tax@kerala.gov.in

0471-2472118 9496428824    

കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

അയ്യപ്പ നഗർ
പൂങ്കുന്നം
തൃശ്ശൂർ - 680 002

കൂട്ടായി ബഷീർ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ :matsyaboard@gmail.com

0487-2383053 9846639000    

സജി എം.രാജേഷ്

കമ്മീഷണർ

0487-2383088 9446430888    

കേരള കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

തളിക്കാവ്, കണ്ണൂർ -670 001

അരക്കൻ ബാലൻ
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ: handloom.workers@gmail.com
0497-2702995 9895178358 0497-2776799 0497-2702995

കെ.എ.ഷാജു

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0497-2702995 9495725269   0497-2702995

കേരള ഹെഡ്‌ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്

പി. ബി. നമ്പർ 2017
എസ്സ് ആർ എം റോഡ്
എറണാകുളം
കൊച്ചി -18

വെബ്സൈറ്റ്: www.khwwb.org

ആർ രാമചന്ദ്രൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: khwwboard@gmail.com

0484-2401448 9447402560   0484-2400644

കെ.ശ്രീലാൽ

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0484-2401990

0484-2401448

9447040902   0484-2400644

കേരള ജ്വല്ലറി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്

ചെന്തിട്ട ജംഗ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

വി പി സോമസുന്ദരൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ - : jewelleryworkersboard@gmail.com

0471-2574651      

ബിജു എ.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0471-2574651 9995669622    

കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം-35

വെബ്സൈറ്റ്: www.kkvib.org

ചെയർപേഴ്സൺ (ഒഴിവ്)

ഡോ.കെ.എ.രതീഷ്

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0471-2470443 9447633155    

കേരള ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം-695 035 വെബ്സൈറ്റ്: www.labourwelfarefund.in

സി.ജയൻ ബാബു
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ:ക്ഷേമം.labour@gmail.com
0471-2463769 9400058844    

കേരള മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം

ജയം ബിൽഡിംഗ്, എം.ഡബ്ല്യു.ആർ.എ., മുണ്ടക്കൽ വെസ്റ്റ്, കൊല്ലം-1.

വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kmtwwfb.org

കെ.കെ.ദിവാകരൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: motorworker@gmail.com

0474-2742818, 2741818 9447131244 0491-2536428  

രഞ്ജിത്ത് പി.മനോഹർ

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

ഇ-മെയിൽ: motorworker@gmail.com

0474-2742818, 2741818 9447103056    

കേരള റേഷൻ ഡീലർ ക്ഷേമനിധി

ടിസി 25/1956
ദേശാഭിമാനി റോഡ്
മാഞ്ഞാലിക്കുളം
തിരുവനന്തപുരം -01

അരുൺ വർഗീസ്

സെക്രട്ടറി, ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്

ഇ-മെയിൽ: krdwftvm@gmail.com

0471-2336181      

കേരള ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ക്ഷേമ സൊസൈറ്റി

പബ്ലിക് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് (അനക്സ്), വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം-33

പി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: mdkrewstvpm@gmail.com

0471-2961064 9744444318 9496047274  

എച്ച് ദിനേശൻ ഐഎഎസ്

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ഇ-മെയിൽ: mdkrewstvpm@gmail.com

0471-2961064 9496040600    

കേരള ഷോപ്പ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

രശ്മി, ടി.സി. നമ്പർ 82/1937, വഞ്ചിയൂർ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 035. വെബ്സൈറ്റ്: www.peedika.kerala.gov.in

കെ.രാജഗോപാൽ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: peedikaceo@gmail.com

0471-2572758, 2572189 9447153236    

കേരള ചെറുകിട പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

ബിഎസ്എൻഎൽ ടവർ, തിരുനക്കര, കോട്ടയം-686001
ഇമെയിൽ: cip kottayam@gmail.com

പി എസ് രാജൻ
ചെയർമാൻ

ഇമെയിൽ: capkottayam@gmail.com

0481-2566672 9447309810   0481-2566672

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ്

ജവഹർ സഹകരണ ഭവൻ, ഡിപിഐ ജംഗ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം വെബ്സൈറ്റ്: www.kscepb.com

ആർ.തിലകൻ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: kscepb@gmail.com

0471-2475681 9447612194    

അഞ്ജന എസ്.

അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ/സെക്രട്ടറി

ഇ-മെയിൽ: kscepb@gmail.com

0471-2475681      

കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ ബോർഡ്

7-ാം നില, ജവഹർ സഹകരണ ഭവൻ, DPI Jn, Tvpm-14. വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kscewb.kerala.gov.in

അഡ്വ. ആർ.സനൽകുമാർ

വൈസ് ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: സെക്രട്ടറി.kscewb.tvm@gmail.com

0471-2333300 9447480086    

കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

ഒലിവറ്റ്, ടി.സി. 29/2621, ടാഗോർ നഗർ-1, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-14. വെബ്‌സൈറ്റ്: www.cwb.kerala.gov.in

മധുപാൽ കെ.
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ: kcwb kerala@gmail.com
0471-2720071 9447480086    

മായ എൻ. ഐ.എഫ്.എസ്

സെക്രട്ടറി

ഇ-മെയിൽ: nmaya09@gmail.com

0471-2720071 9496544787    

കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

മൂന്നാം നില, കെഎസ്ആർടിസി ടെർമിനൽ, തിരുവനന്തപുരം വെബ്സൈറ്റ്: www.kslaswfb.com

ടി ബി സുബൈർ

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: subair.lot@gmail.com

0471-2325552 9447817333   0471-2326662

ശ്രീമതി. എം അഞ്ജന ഐ.എ.എസ്.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0471-2325552      

കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം-35

വി.ശിവൻകുട്ടി

ചെയർമാൻ

0471- 246424 9400009100    

കേരള ടെയ്‌ലറിങ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം-4 വെബ്സൈറ്റ്: www.tailorwelfare.in

എലിസബത്ത് അസീസി
ചെയർപേഴ്സൻ്റെ

ഇമെയിൽ : tailor.workers@gmail.com

0471- 2448791 9656019139    

ബീനാമോൾ വർഗീസ്

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0471- 2448791 9495897312    

കേരള റ്റോടി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം-11 വെബ്‌സൈറ്റ്: www.toddyworkerswelfare.kerala.gov.in

എൻ വി ചന്ദ്രബാബു
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ: ktwwf board.tvm@gmail.com
0471-2448093, 2442179 9446424700 9447112069  

എം ജി സുരേഷ്

ചീഫ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ

0471-2448093, 2442287 8547052506 8547052506  

കേരള ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്

ചാല പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-36

ശ്രീകല പി.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (i/c)

ഇ-മെയിൽ: traders.welfare.board@gmail.com

0471-2474049 9446111992 0471-2474054  

കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ്

രണ്ടാം നില, നോർക്ക സെൻ്റർ, തൈക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-14 വെബ്സൈറ്റ്: www.pravasikerala.org

കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ (മുൻ എംഎൽഎ)

ചെയർമാൻ

ഇ-മെയിൽ: ചെയർമാൻ@pravasikerala.org

0471-2785500 9847640404   0471-2785501

സഹീദ് ഇ.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

ഇ-മെയിൽ: ceo@pravasikerala.org

0471-2785512 9447009875    

കേരള മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

കോഴിക്കോട്-673 005.

വെബ്സൈറ്റ്: www.kmtboard.in

ചെയർമാൻ (ഒഴിവ്)

ഇ-മെയിൽ: mtpwfo@gmail.com

അൻസൽ പി.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0495-2966577 9446327132    

കേരള കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

തൃശൂർ-680 020

പ്രൊഫ. (ഡോ.) പി. രാജേന്ദ്രൻ
ചെയർമാൻ
ഇമെയിൽ: ceo.kfwfb@gmail.com
0487-2320500 9847159209    

ശരത് ചന്ദ്രൻ സി.എസ്

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

  9497642790    

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 08-04-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 263

sitelisthead