ലോക്‌സഭാ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വിവിധ ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാണ്. നോമിനേഷൻ നൽകുന്നത് മുതൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാനാർഥികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇവ. 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് :22-03-2024

sitelisthead